Sandika.ir

مورخ ۲۳-۱۰-۹۷ جلسه ی مشترک فولاد مبارکه و هیات مدیره سندیکا در محل سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران برگزار شد

در روز ۲۳ دی ماه مصادف با بیست ششمین سالروز راه اندازی فولاد مبارکه اصفهان  ؛مدیران این مجتمع با حضور در سندیکا و جلسه با هیات مدیره؛ نمودی از مشتری مداری را به نمایش گذاشته  و به پیشنهادات هیات مدیره سندیکا گوش فرا داده و راهکارهای اجرایی درخواست ها بررسی شد.


طراحی سایت گروه طراحی ایده