سندیکا طی نامه ای با ارایه مستندات قیمت های جهانی فولاد از مدیر عامل بورس کالا درخواست کرد / عجالتا وظیفه قانونی خود را انجام و رای شورای رقابت را اجرا کنید

سندیکا طی نامه ای با ارایه مستندات قیمت های جهانی فولاد  از مدیر عامل بورس کالا درخواست کرد / عجالتا وظیفه قانونی خود را انجام و رای شورای رقابت را اجرا کنید
جناب آقای  سلطانی نژاد

مدیر عامل محترم بورس کالا ی ایران

سلام علیکم

احتراما مستحضر می باشید که قیمت پایه عرضه ورق فولادی مبارکه می بایستی طبق رای  شورای رقابت مبتنی بر قیمت میانگین ۱۵ روز گذشته cis ,دریای سیاه ضرب در نرخ ارز سنا باشد.

بر همین اساس قیمت پایه مطابق دستورالعمل ابلاغی شورای رقابت محاسبه شده و در جدول پیوست تقدیم میگردد. قیمت پایه حداکثر ۲۱۵۹۰ریال می باشد که متاسفانه علیرغم عدم عرضه در ماه گذشته؛ برابر با اعلام مجتمع فولاد مبارکه مجددا این هفته نیز قصد تمرد از رای را دارند و قیمت فوق رعایت نشده است.

لذا خواهشمندیم به وظیفه قانونی خود در این زمینه جامعه عمل پوشانده و این سندیکا را از اقدامات خود مطلع فرمایید.

پیشاپیش از بذل توجه جناب عالی بسیار سپاسگزاریم.

 

باتشکر

امیرحسین کاوه

دبیر سندیکا