اخبار فولادی » خبرهای سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران » نمایشگاه
کد خبر : 3395
دوشنبه - ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۵

معرفی توانمندی های داخلی تولید و کاربرد انواع لوله در بخش آب کشور

معرفی توانمندی های داخلی تولید و کاربرد انواع لوله در بخش آب کشور

مدیران عامل محترم عضو سندیکا

دعوت به حضور در نشست و نمایشگاه تخصصی “معرفی توانمندی های داخلی تولید و کاربرد انواع لوله در بخش آب کشور”
۲۱ و ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶

در محل وزارت نیرو برگزار می گردد