اخبار فولادی » پیشخوان » مصاحبه های هیات مدیره سندیکا
کد خبر : 4935
شنبه - ۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۰

تقدیر از صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۹۷

تقدیر از صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۹۷

شرکت نورد لوله یاران،
صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۹۷

امید است با استعانت از درگاه خداوندمتعال این مجموعه با محوریت اقای ابویی و پرسنل کارآمد حضور فعال تری،در بازارهای بین المللی داشته باشد.