تعامل با نهادهای تصمیم‌گیر، هدف اصلی تشکل های اقتصادی

تعامل با نهادهای تصمیم‌گیر، هدف اصلی تشکل های اقتصادی

🔸محمود صابری، عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران:
با توجه به هدف اصلی بوجود آمدن تشکل های اقتصادی  که حل و فصل مسایل صنفی در راستای تسهیل کسب و کار اعضا می باشد، مهمترین وظیفه سندیکا تعامل با نهادهای تصمیم ساز می باشد و این هیات مدیره تمام تلاش خود در جهت حل مسایل صنفی اعضا را دردستور کار خود قرار داده است.
@sandika1972