اخبار فولادی » برگزیده » پیشخوان » گوناگون » نمودار
کد خبر : 5298
شنبه - ۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۹

نمودار ۱۲۳✅روند سالانه تولید و صادرات فولاد چین سهم صادرات از کل تولید فولاد چین کمتر از ۱۰ درصد است. توسعه ظرفیت های فولاد چین در جهت تامین نیازهای داخلی صنایع پایین دستی است و نه صادرات

نمودار ۱۲۳✅روند سالانه تولید و صادرات فولاد چین سهم صادرات از کل تولید فولاد چین کمتر از ۱۰ درصد است. توسعه ظرفیت های فولاد چین در جهت تامین نیازهای داخلی صنایع پایین دستی است و نه صادرات

نمودار ۱۲۳✅روند سالانه تولید و صادرات فولاد چین
سهم صادرات از کل تولید فولاد چین کمتر از ۱۰ درصد است.
توسعه ظرفیت های فولاد چین در جهت تامین نیازهای داخلی صنایع پایین دستی است و نه صادرات