نمودار
کد خبر : 5792
یکشنبه - ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۱

۲۹۷♦️صادرات ورق گرم نیز در ماههای آذر و دی ماه کاهش یافته است.. @sandika1972 اما در مجموع صادرات ورق گرم ۱۰ ماهه با ۹ درصد رشد نسبت به سال قبل، به ۵۳۰ هزار تن بالغ شده است!

۲۹۷♦️صادرات ورق گرم نیز در ماههای آذر و دی ماه کاهش یافته است..  @sandika1972  اما در مجموع صادرات ورق گرم ۱۰ ماهه با  ۹ درصد رشد نسبت به سال قبل، به ۵۳۰ هزار تن بالغ شده است!

۲۹۷♦️صادرات ورق گرم نیز در ماههای آذر و دی ماه کاهش یافته است..
@sandika1972

اما در مجموع صادرات ورق گرم ۱۰ ماهه با  ۹ درصد رشد نسبت به سال قبل، به ۵۳۰ هزار تن بالغ شده است!