دعوت نامه و آگهی دعوت به مجمع سندیکا و مکاتبات مجمع

دعوت نامه و آگهی دعوت به مجمع سندیکا و مکاتبات مجمع
شمـاره :      ۲۰۶۰۱

تاریــخ : ۲۹/۲/۱۳۹۹

مدیریتهای محترم عامل واحدهای عضو سندیکا

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، احتراماً ضمن ارسال آگهی دعوت به مجمع عمومی مندرج در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ به استحضار می‌رساند برابر مصوبه هیأت مدیره محترم سندیکا و در اجرای تکالیف اساسنامه، جلسه مجمع عادی سالانه سندیکا در روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵ الی ۱۹ با دستور جلسه آتی‌الذکر برگزار خواهد شد.

دستور جلسه :

 • استماع‌ گزارش‌ هیأت‌ مدیره‌ و خزانه دار پیرامون عملکرد و بیلان سال گذشته و تصویب آن
 • استماع‌ گزارش‌ بازرس‌
 • بررسی‌ و تصویب‌ ترازنامه‌ و گزارش مالی سال‌ ۱۳۹۸
 • انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره برای دو سال آینده
 • انتخاب‌ بازرس قانونی برای یکسال آینده
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

مکان برگزاری : تهران – خیابان طالقانی بعد از خیابان شهید قرنی، نبش خیابان موسوی پور

 • توضیحات مهم : لازمه ی داشتن حق رأی در انتخابات، تسویه حق عضویت تا پایان سال ۱۳۹۸ و حضور نماینده آن شرکت وزین در جلسه یادشده می باشد که موجب مزید امتنان و مبین انسجام و اقتدار تشکیلاتی خواهد بود. در ضمن مستدعی است که معرفینامه نماینده محترم تا حداکثر ۱۰/۳/۱۳۹۹ بدبیرخانه سندیکا ارسال و شماره ثبتی آن از سندیکا اخذ شود.

در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی ؛ طبق اساسنامه نوبت دوّم مجمع فوق الذکر در روز  دوشنبه مورخ  نهم تیر ماه ۱۳۹۹  در آدرس فوق  برگزار خواهد شد، که آگهی آن مجددا به استحضار خواهد رسید .

با احترام

امرالله زمانی علویجه

رئیس هیأت مدیره

رونوشت : جناب آقای علیخانی، معاونت محترم تشکلهای اتاق بازرگانی ایران جهت استحضار و معرفی نماینده جهت حضور در مجمع عمومی سندیکا.

 

 

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اوّل)

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
به شماره ثبت ۳۰۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۸۵۵

(تاریخ انتشار ۲۹/۲/۱۳۹۹ در روزنامه اطلاعات)

برابر مصوبه هیأت مدیره محترم سندیکا و در اجرای تکالیف اساسنامه، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سندیکا درروز چهارشنبه بیست و یکم خرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵ با دستور آتی‌الذکر برگزار خواهد شد.

 

دستور جلسه :

 • استماع‌ گزارش‌ هیأت‌ مدیره‌ و خزانه دار پیرامون عملکرد و بیلان سال گذشته و تصویب آن
 • استماع‌ گزارش‌ بازرس‌
 • بررسی‌ و تصویب‌ ترازنامه‌ و گزارش مالی سال‌ ۱۳۹۸
 • انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره برای دو سال آینده
 • انتخاب‌ بازرس قانونی برای یکسال آینده
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

 

مکان برگزاری : تهران – خیابان طالقانی بعد از خیابان شهید قرنی، نبش خیابان موسوی پور

 

در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی ؛ طبق اساسنامه نوبت دوّم مجمع فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ نهم تیرماه نود و نه در آدرس فوق برگزار خواهد شد، که آگهی آن تقدیم خواهد شد.

 

هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی