اعضای اصلی هیات مدیره :

۱.  آقای اسماعیل تمام یار
۲.  آقای مهرداد صابری
۳.  آقای سید محسن ابوئی
۴.  آقای مسعود امامی
۵.  آقای محمد رستمی
۶.  آقای سید حسن عطایی
۷.  آقای محمدرضا شمس‌آبادی

اعضای علی‌البدل هیات مدیره :

۱.  آقای احمدرضا علیرضایی
۲.  آقای امرالله زمانی

———————————————————————————–

بازرس سندیکا : آقای ایمان عدالتیان

بازرس علی البدل :‌آقای مجید فتحی


 

دبیر سندیکا : آقای آنوش رحام

 

رئیس دفتر سندیکا : آقای احمدرضا منظور