اعضاء هیأت مدیره، بازرس، دبیر و رئیس دفتر سندیکا

رئیس هیأت مدیره سندیکا : آقای محمدرضا جباری، نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پروفیل فولادی اصفهان

 

نایب رئیس هیأت مدیره سندیکا : آقای سید محسن ابویی، عضو هیأت مدیره شرکت قطورسازان اسپادان

 

خزانه دار و عضو هیأت مدیره سندیکا: آقای اسماعیل تمامیار، مدیرعامل شرکت فولادگران ابتکار نوین ایرانیان

 

منشی و عضو هیأت مدیره سندیکا : آقای سید حسن عطایی،  عضو هیأت مدیره شرکت عطا استیل

 

عضو هیأت مدیره سندیکا : آقای کیان حقیقی، مدیرعامل شرکت کیان پرشیا

 

عضو هیأت مدیره سندیکا: آقای مسعود امامی، عضو هیأت مدیره شرکت فولاد مهر سهند

 

عضو هیأت مدیره سندیکا:  آقای مهرداد صابری، مدیرعامل شرکت میامی فولاد شرق


———————————————————————————–

بازرس سندیکا : آقای مجید فتحی مدیرعامل شرکت آریا صنعت کُرَن


 

دبیر سندیکا : آقای آنوش رحام

رئیس دفتر سندیکا : آقای احمدرضا منظور