۱

 

لوله سازی اهواز

 

۰۲۱۸۸۷۳۲۴۶۴

 

www.apm-ir.com

 

۲

 

نورد و لوله سمنان

 

۰۲۱۸۷۲۵۰

 

 https://www.srtmg.com

 

۳

 

پروفیل یزد

 

۰۳۵۳۵۲۱۱۰۱۰

 

www.yazdprofil.com

 

۴

 

گروه صنعتی سپاهان

 

۰۲۱۸۸۷۳۹۰۱۰

 

www.sepahan.com

 

۵

 

نورد و پروفیل ساوه

 

۰۲۱۸۸۹۵۹۰۹۰

 

www.savehrolling.com

 

۶

 

کالوپ

 

۰۲۱۴۲۳۴۲۱۷۵

 

www.kalup.ir

 

۷

 

صنعتی نیکان پروفیل

 

۰۳۱۳۸۰۴ www.nikanpro.com

 

۸

 

گل نرده

 

۰۲۱۵۶۵۴۵۷۹۴

 

www.golnardehrolling.com

 

۹

 

لوله و پروفیل آریاوا

 

۰۲۸۳۳۴۵۳۴۷۰

 

http://www.aryava.com

 

۱۰

 

ساخته های فلزی اصفهان

 

۰۳۱۳۸۷۸۸۲۴۹

 

 www.sepahan.com

 

۱۱

 

کاوه کشاورز

 

۰۸۶۴۲۳۴۵۶۷۸

 

www.skp.ir

 

۱۲

 

تولیدی و بازرگانی صباح

 

۰۲۱۲۲۵۱۱۱۷۸

 

 http://sabahprofile.com

 

۱۳

 

آریا سپاهان اسپادانا  ۰۳۱۳۶۰۶۷  http://ariasanatdelijan.com
۱۴

 

لوله و پروفیل قزوین

 

۰۲۸۲۲۸۷۲۵۱۰

 

۱۵

 

نورد لوله صفا

 

۰۲۱۸۸۹۵۵۶۱۴

 

www.safarolling.com

 

۱۶

 

تولیدی لوله و پروفیل اصفهان

 

۰۳۱۳۶۲۰۴۹۹۴

 

۱۷

 

لوله و پروفیل مهیار پروفیل سپاهان

 

۰۳۱۳۶۲۰۴۹۹۴

 

 http://mahyarsepahan.com

 

۱۸

 

تولیدی لوله و پروفیل کیهان

 

۰۲۱۸۷۰۹

 

www.keyhanrolling.com

 

۱۹

 

تولیدی بازرگانی پروفیل آسیا

 

۰۳۱۳۲۲۱۲۷۷۲

 

https://asia-profile.ir

 

۲۰

 

سپهر صنعت استیلا

 

۰۳۱۳۵۷۲۰۵۵۰

 

sepehrsafety.com

 

۲۱

 

 شرکت تولیدی و صنعتی کچو

 

۰۳۱۵۲۶۶۴۵۰۰

 

www.kachoo-pipe.com

 

۲۲

 

بازرگانی کیان شرق ایران

 

۰۱۱۴۲۵۶۳۱۰۱

 

 https://kianshargh.com

 

۲۳

 

صنایع نورد میلاد یزد

 

۰۳۵۳۷۲۷۲۹۴۰

 

www.miladrolling.ir

 

۲۴

 

لوله و قوطی اصفهان

 

۰۳۱۳۶۶۰۲۰۲۰

 

 https://www.instagram.com/lgisteel

 

۲۵ پروفیل سازی جباری ۰۳۱۳۳۷۷۰۲۰۰  www.esfahansp.com
۲۶ پروفیل و فولاد آپادانا ۰۳۱۳۵۷۲۲۹۲۰
۲۷ پروفیل فولادی اصفهان ۰۳۱۳۳۷۷۰۲۰۰  www.esfahansp.com
۲۸ لوله و پروفیل کاوه لنجان ۰۳۱۵۲۲۵۱۳۳۲ www.pkaveh.com
۲۹ نورد و لوله اصفهان ۰۳۱۳۳۲۰۴۱۰۶ http://www.sepantamarand.ir
۳۰ آروین تاژ ۰۳۱۴۵۶۴۳۶۸۵
۳۱ تولیدی متین پیروز سپاهان ۰۳۱۳۵۵۸۰۷۴۱ www.groupeyusefi.ir
۳۲ لوله و پروفیل ارومیه ۰۴۴۳۳۷۴۴۲۲۰ https://urmiasteel.com
۳۳ تولیدی بازرگانی محکم لوله اشتهارد ۰۲۶۳۷۷۷۷۰۶۵  http://tbmle.com
۳۴ پویا لوله زاینده رود ۰۳۱۵۲۳۷۳۰۳۱  https://pouyalouleh.com
۳۵ کارخانجات نورد لوله یاران ۰۲۱۸۷۴۷ www.yaranrolling.com
۳۶ تولید لوله های صنعتی خاور صنعت هما ۰۲۱۷۷۷۱۶۷۲۰ www.khavarsanattube.com
۳۷ تولیدی لوله و پروفیل استحکام گستر اهواز ۰۶۱۲۳۴۱۰۳۲۱
۳۸ آروین جاوید سپاهان ۰۳۱۳۷۶۰۸۱۸۲  www.arvinjavid.com
۳۹ صنایع پروفیل سینا شرق ۰۵۱۳۷۶۶۱۲۷۰ www.sinashargh.ir
۴۰ نورد لوله و پروفیل تهران شرق ۰۲۱۳۶۴۶۵۶۱۰ www.tsh-co.com
۴۱ کیان پرشیا ۰۲۱۲۲۲۵۶۳۵۱ www.kianpersia.com
۴۲ نورد و لوله سپنتا مرند ۰۴۱۴۲۲۲۳۰۲۵ www.sepantamarand.ir
۴۳ کویر خراسان ۰۵۶۳۲۳۵۰۹۵۲  https://kavir.steel.industry.com
۴۴ صدرا پروفیل تهران ۰۲۱۵۶۲۳۳۱۳۱ www.sadraprofil.com
۴۵ صفاهان فراست ۰۳۱۲۵۶۴۳۲۹۰
۴۶ مجتمع صنعتی لوله زردکوه شهرکرد ۰۳۸۳۲۴۲۲۴۸۴
۴۷ پوشش لوله رضا ۰۱۱۴۴۲۰۳۳۱۲ www.rezatube.com
۴۸ آریا صنعت دلیجان ۰۳۱۳۶۰۶۷ www.ariasanatdelijan.com
۴۹ جهان پروفیل پارس ۰۲۱۸۸۶۰۳۲۰۱ www,jahanprofilpars.com
۵۰ لوله فولادین کویر ۰۲۱۸۲۴۳۱۰۰۰ www.kavrsteelpipe.com
۵۱ لوله و پروفیل سپنتا تهران ۰۲۱۶۶۲۵۰۴۸۳ www.sepanta-tehran.com
۵۲ سامان دژ پارس  ۰۲۱۲۶۲۰۲۶۸۹   www.samandezh.com
۵۳ نورد لوله خاورمیانه ۰۴۴۳۲۷۲۳۶۷۳ www.orumiehsteel.com
۵۴ لوله گاز و گالوانیزه چی چست ۰۴۴۳۲۷۴۴۶۲۶ www.orumiehsteel.com
۵۵ لوله و پروفیل امید البرز ۰۲۱۴۵۵۱۲  https://alborziron.com
۵۶ تولیدی صنعت سپاهان سخت ۰۳۱۵۲۶۶۴۴۶۰ www.kachoo-pipe.com
۵۷

۵۸

فلز سازه موفق

پروفیل پارسیان هرندی

۰۲۱۵۶۳۹۰۶۳۲

۰۳۱۳۳۸۶۱۱۱۰

www.movafaghco.ir

 http://www.profile-parsian.com

۵۹ نورد و لوله سپنتا اهواز ۰۶۱۳۳۳۹۶۰۷۰ www.sepantainvest.ir
۶۰ پروفیل مهرگان ۰۲۵۳۳۳۴۲۱۷۴  https://www.instagram.com/profil_mehregan
۶۱ فولاد غرب ازنا ۰۶۶۴۳۴۳۸۶۵۰  —
۶۲ آدنیس صنعت شمال ۰۱۱۴۴۲۰۳۴۴۴  —
۶۳ نورد لوله و پروفیل چلنگر ساوه ۰۸۶۴۲۳۴۵۶۷۸  www.skp.ir
۶۴ فولاد صنعت مهدی ۰۲۱۸۷۴۷ www.mahdisteel.com
۶۵ نیک پروفیل نگین ۰۲۱۵۶۲۳۲۳۹۷  http://neginrolling.com
۶۶ فولاد گستر حداد کچو ۰۳۱۳۶۰۰۸ https://fooladgostar.com
۶۷ کیمیا صنعت پارس زاینده رود ۰۳۴۲۲۳۱۲۶۶
۶۸ فولاد گستر آتنا  ۰۸۴۳۳۳۷۱۰۳۴  https://fgatena.com
۶۹ نورد لوله و پروفیل صابری ۰۲۱۳۶۴۲۸۲۰۰ www.profile-saberi.com
۷۰ لوله و سازه های فلزی نوین پارسیان جنوب ۰۶۱۳۶۷۵۱۸۱۳
۷۱ قائم پروفیل رازی ۰۳۱۵۳۳۲۳۴۸۷ www.ghpr.co.ir
۷۲ فولاد صنعت مهر یاران ۰۲۱۳۳۱۱۹۵۵۱
۷۳ نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا ۰۳۱۳۶۱۶۰ http://www.kowsarpipe.com
۷۴ فولاد مهر سهند ۰۴۱۳۴۳۲۹۱۶۴ www.mehrsteel.com
۷۵ صنایع فلزی شاهین فلز مهیاران ۰۳۱۴۵۲۷۳۰۱۰  https://shahinfelezsepahan.com
۷۶ صنایع فولاد هیربد زرندیه ۰۸۶۴۵۲۵۰۰۸۵ https://hirbodsteel.com
۷۷ آریا پروفیل کاوه ۰۲۱۵۶۹۰۱۱۵۸
۷۸ لوله پروفیل وحدت خزر ۰۱۳۳۳۸۸۴۵۹۱  —
۷۹ سریر صنعت امیر ۰۳۱۳۵۷۲۱۰۶۲ www.sarirsanat.ir
۸۰ عطا استیل ۰۳۱۵۲۶۶۴۳۳۳
۸۱ سفیر فولاد لنجان ۰۳۱۳۷۶۰۷۵۵۰
۸۲ نوسازان فولاد آباد صنعت ۰۴۱۳۶۳۰۷۱۷  https://nosazanfoolad.com
۸۳ زرین برش لنجان ۰۳۱۵۲۳۵۹۸۳۰
۸۴ ارسن دانش کاسپین ۰۲۱۴۴۹۸۰۴۴۶
۸۵  صدرا فولاد ظفر ۰۴۱۳۴۲۱۶۷۳۳  https://sadrafoolad.ir
۸۶ فولاد پروفیل مشهد ۰۵۱۲۳۵۶۳۷۷۰ www.fpmco.ir
۸۷ لوله و پروفیل توس همگام ثمین  ۰۲۱۲۲۲۴۷۰۰۰  https://thsamin.com
۸۸

۸۹

راهبران پترو فولاد

گسترش فولاد حامد

۰۳۱۹۵۰۲۶۷۷۲

۰۴۱۱۴۲۴۶۶۶۶

http://www.petrofoolad.ir

—-

۹۰ پروفیل فولاد خلیج فارس ۰۳۱۴۶۴۱۲۰۵۹ http://www.skp.ir
۹۱ نورد لوله و پروفیل میامی فولاد شرق ۰۲۱۳۶۴۶۵۶۱۰ www.tsh-co.com
۹۲ عمران صنعت تات ۰۳۵۳۲۷۲۱۱۱۴  http://www.omransanattat.com
۹۳ آریا صنعت کرن ۰۳۱۴۶۴۱۲۹۴۹ http://coranco.ir
۹۴ نیکان صنعت اژیه ۰۳۱۳۸۰۴  https://nikanprofile.com
۹۵ آریا سهند تبریز ۰۳۴۲۴۶۶۶۶  https://ariasahandtabriz.com
۹۶ تولیدی صنعتی فولاگران ابتکار نوین ایرانیان ۰۳۱۵۳۳۲۳۵۰۱ www.fooladgaran.com
۹۷  شرکت ارس فولاد ارک ۰۴۱۳۴۲۱۶۷۳۳
۹۸ تولیدی اصغر جاهدنیا ۰۴۱۳۲۸۸۷۷۷۹
۹۹ گروه صنایع فولاد صبح پارسیان ۰۵۱۳۴۶۹۳۳۴۰ www.spsmashhad.ir
۱۰۰ قطورسازان اسپادان ۰۳۱۵۲۳۷۳۶۰۰ www,gsepm.com
۱۰۱ آژند رهاورد سپاهان ۰۳۱۵۳۲۹۹ http://www.ajand.co
۱۰۲ اطلس پارس صانعی  ۰۲۱۲۶۱۱۳۷۹۷  https://www.saneico.ir
۱۰۳ دنا فولاد ایرانیان ۰۳۱۵۳۴۴۰۴۴۱ www.denafooladiranian.com
۱۰۴  پروفیل گستر فولاد ظفر ۰۳۴۲۱۶۷۳۳  http://profilefooladzafar.com
۱۰۵ صنعت پروفیل آرش ۰۱۷۳۴۵۳۴۱۲۰ https://porfil.ir
۱۰۶ اسپادانا قیر پاسارگارد ۰۲۱۸۸۶۱۸۸۴۹  https://www.sbpco.co
۱۰۷ پروفیل موکریان فولاد ۰۴۴۴۶۴۳۳۴۴۰
۱۰۸ فولاد ماهان تبریز ۰۴۱۳۲۸۸۱۱۲۰  https://www.instagram.com
۱۰۹ ستاره فولاد آسیا ۰۵۱۳۳۵۶۴۱۹۵ www.setarefoolad.com
۱۱۰ اطلس فولاد مازندران ۰۱۱۴۲۴۳۳۳۴۰ http://mazandaransteel.com
۱۱۱ سپهر پروفیل کلان بروجرد ۰۳۱۴۲۴۱۴۶۹۱  http://sepehrprofile.com
۱۱۲ شرکت ماشین آلات پارس زاگرس ۰۳۱۵۲۳۷۳۵۱۰  https://psrolling.com