سندیکای تولیدکنندگان لوله وپروفیل فولادی به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین تشکل های صنعتی کشور دارای ظرفیت ها و استعدادها فراوانی برای ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید فولاد و همچنین پتانسیل قوی اشتغال زایی در صنایع پائینی دستی است که هرگونه برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این حوزه بطور قطع منجر به رشد تولید ملی و توسعه صادرات غیرنفتی وبه تبع آن افزایش ارزآوری به کشور خواهد شد.

بدیهی است که دستیابی به این اهداف علاوه بر تقویت و بهبود کیفیت روابط درون سازمانی میان اعضای سندیکا، نیازمند برقراری ارتباط مؤثر با نهادهای قانونگذار و مجری، جامعه تأمین کنندگان مواد اولیه، گروهای متقاضی خرید محصولات تولیدی و سایر ذینفعان است.

روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله وپروفیل فولادی به عنوان مجری برنامه های ارتباطی اعضای این تشکل گسترده و تحت مدیریت و نظارت دبیرسندیکا مترصد ایجاد بهترین سطح ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی  است و در فرآیند تعامل پویا با ذینفعان خود از هیچ کوششی برای شفافیت عملکرد سندیکا فروگذار نیست.

در همین راستا  وظایف روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله وپروفیل فولادی در حوزه ارتباطات شامل موارد زیر می شود:
– سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها،فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
– گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتهای‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مدیریت‌.
– تلاش‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر روحیه‌ تفاهم‌ بین‌ کارکنان‌ و مدیران‌ و همیت‌ سازمانی‌ و زمینه‌سازی‌برای‌ برقراری‌ ارتباطات‌ بین‌ آنان‌.
– اعلان‌ مواضع‌ سازمان‌.
– عضویت‌ و شرکت‌ در جلسه‌های‌ مهم‌ سازمان‌ به‌ منظور آگاهی‌ از سیاستها، خطمشی‌ها، برنامه‌ها وروند فعالیتها و نیز آگاهی‌ از نتایج‌ سایر نشستها و گردهمایی‌ها و جلسه‌ها.
– تدوین‌ تقویم‌ جامع‌ ارتباطات‌ سازمانی‌در قالب‌ ملاقاتها و بازدیدهای‌ مسئولان‌ سازمان‌ باشخصیتهای‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، کارکنان‌ و اقشار مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولی‌ وتلطیف‌ روابط و تنظیم‌ افکار عمومی‌.
– تدارک‌ تمهیدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ برای‌ راهنمایی‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ مراکز و مسئولان‌سازمان‌.
– برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد سازمان‌ به‌ انگیزه‌ تنویر افکار عمومی‌.
– تدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌.
– تهیه‌ و تنظیم‌ اطلاعات‌ پایه‌ای‌ از سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ مراجعان‌ و میهمانان‌ سازمان‌ به‌ زبانهای‌ مختلف‌.
– ایجاد ارتباط احسن‌ با مطبوعات‌، رادیو، تلویزیون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای‌اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌.

روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله وپروفیل فولادی همچنین در حوزه امور فرهنگی موظف به اجرای برنامه های زیر است:
– مشارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ سازمان‌.
– پوشش‌ تبلیغی‌ ساختمانها و فضاهای‌ عمومی‌ سازمان‌ در گرامیداشت‌ ایام‌ و مناسبتهای‌ ویژه‌.
– تدوین‌ و اجرای‌ طرح‌ جامع‌ تبلیغات‌ برای‌ فضاسازی‌ فرهنگی‌ – تبلیغی‌ در ساختمانها و محوطه‌ها.
– مدیریت‌ نمایشگاهها (سالانه‌، دایمی‌ و …) در خارج‌ و داخل‌ سازمان‌.
– طراحی‌ و تولید هدایای‌ تبلیغاتی‌ برای‌ اهدا به‌ مخاطبان‌ (متناسب‌ با سلایق‌ و علایق‌ قشرها).
– تهیه‌، تدوین‌ و اجرای‌ تقویم‌ مراسم‌ داخل‌ سازمان‌.
– راه‌اندازی‌ و اداره‌ موزه‌ و اتاق‌ انتظارات‌ سازمان‌.
– تولید و سفارش‌ ساخت‌ آگهی‌های‌ تلویزیونی‌ و فیلم‌های‌ مورد نیاز برای‌ تبلیغ‌ عملکرد و مستندسازی‌سازمان‌.

 در حوزه انتشارات نیز روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله وپروفیل فولادی موظف به پیاده سازی و اجرای موارد زیر است:
– تدوین‌ کتب‌، جزوه‌ها و تهیه‌ مواد انتشاراتی‌ به‌ منظور معرفی‌ سازمان‌.
– گردآوری‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهای‌ مربوط به‌ سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامه‌ها; باشیوه‌ها و قالبهای‌ مؤثر و مناسب‌.
– تدوین‌ و انتشار خلاصه‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ افکار عمومی‌.
– انتشار نشریه‌ داخلی‌ و برون‌ سازمانی‌ سازمان‌.
یکی دیگر از وظایف روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله وپروفیل فولادی سنجش افکار عمومی نسبت به عملکرد سندیکا و اعضای آن است که با از طریق اجرای موارد زیر تحقق می یابد:
– تهیه‌ گزارشهای‌ تحلیلی‌ ادواری‌ (ماهانه‌/فصلی‌/سالانه‌) از افکار عمومی‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌ برای‌ارائه‌ به‌ مدیریت‌.
– نقد و بررسی‌ بازتاب‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ در نظر اقشار مردم‌ بویژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از یکسوو مدیران‌ و کارکنان‌ از سوی‌ دیگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مدیریت‌.
– سنجش‌ افکار عمومی‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ منظور بازیابی‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌کارهای‌ مناسب‌ به‌ مدیریت‌.
– طراحی‌ و اجرای‌ نظام‌ گردآوری‌ پیشنهادهای‌ کارکنان‌ به‌ منظور ترغیب‌ کارکنان‌ به‌ مشارکت‌ هرچه‌مؤثرتر در بهبود جریان‌ امور سازمان‌.
روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله وپروفیل فولادی همچنین در حوزه تحقیق و پژوهش ، موظف به اجرای موارد ذیل است:
– تهیه‌ گزارشهای‌ عملکرد دوره‌ای‌ از فعالیتهای‌ روابط عمومی‌.
– نوآوری‌، خلاقیت‌ و طراحی‌ فعالیتهای‌ جدید در قلمرو وظایف‌ روابط عمومی‌.
– نظارت‌ و ارزیابی‌ فعالیتها و اعمال‌ نتایج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها و فعالیتهای‌ آتی‌.
– طراحی‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقاء کلیه‌ اموری‌ که‌ به‌ رشد کمی‌ و کیفی‌ ارتباط و همدلی‌ بین‌ سازمان‌ ومردم‌ و دستگاهها و مدیران‌ و کارکنان‌ با یکدیگر بیانجامد.