جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of iran
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
Institute of Standards and Industrial Research of Iran

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی

Syndicate of Steel Pipe & Profile Manufacturers
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و با حضور کارشناسان خبره از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سندیکای شرکت های ساختمانی، اساتید دانشگاه های معتبر از جمله دانشگاه کمبریج، کارشناسان وزارت صنعت، کارشناسان کارخانجات تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی اقدام به تهیه و تدوین استاندارد برای محصولات تولیدی خود نمودند.
و در همین راستا با جمع آوری منابع اطلاعاتی مختلف در این خصوص و با تشکیل جلسات متعدد و بررسی کارشناسی موفق به تهیه و تدوین پنج استاندارد برای پنج نوع از پرکاربردترین محصولات خود نمودند که شماره استاندارد ملی آنها به شماره های ۷۳۳۵ الی ۷۳۳۹ برای پروفیلهای زد، در و پنجره، چارچوب، زهوار و ناودانی می باشد.

 استاندارهای ملی درخصوص انواع لوله های فولادی، پوشش، جوش و…