خیابان بهشتی نرسیده به قائم مقام شماره ۳۹۶

کدپستی:  ۱۵۸۶۸۷۴۴۱۹

تلفن: ۷-۰۲۱۸۸۷۴۶۳۳۶

نمابر: ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۳۸

                  جهت عضویت در سندیکا

تقاضای مکتوب خود را بر روی سربرگ شرکت به ایمیل info[at]sandika.ir ارسال فرمایید

 

تلگرام سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور

Address: ۳rd floor, No. 396(5 old), 12th St

SarAfraz St., Beheshti Ave., TEHRAN – IRAN