اعضای اصلی هیات مدیره:

 

۱.  آقای سید محسن ابوئی (رئیس)

۲.  آقای محمدرضا شمس‌آبادی(نایب رئیس)

۳.  آقای اسماعیل تمام یار(خزانه دار)

۴.  آقای مسعود امامی(منشی)

۵.  آقای سید حسن عطایی(عضو)
۶.  آقای مهرداد صابری (عضو)
۷.  آقای محمد رستمی(عضو)

اعضای علی‌البدل هیات مدیره :

۱.  آقای احمدرضا علیرضایی
۲.  آقای امرالله زمانی

———————————————————————————–

 بازرس سندیکا : آقای ایمان عدالتیان

بازرس علی البدل :‌ آقای مجید فتحی


 

دبیر سندیکا : آقای آنوش رحام

 

ادمین سایت و رئیس دفتر سندیکا : آقای احمدرضا منظور