فهرست واحدهای عضو سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
ردیف نام واحد تولیدی تلفن وب سایت
۱ لوله فولادین کویر ۲۱۸۲۴۳۱۰۰۰ www.kavirsteelpipe.com
۲ آروین تاژ ۳۱۳۶۲۹۰۹۹۲
۳ لوله‌ و پروفیل‌ قزوین‌ ۲۱۸۸۷۸۷۸۹۲
۴ صنایع فولاد هیربد زرندیه ۲۱۸۸۵۷۵۱۲۵ www.hirbodsteel.com
۵ پروفیل‌آسیا ۳۱۳۲۲۱۲۷۷۲ www.asia-profile.ir
۶ مجتمع صنعتی لوله زرد کوه ۲۱۸۲۴۳۱۰۰۰
۷ لوله و پروفیل سپنتا تهران ۲۱۶۶۲۵۰۴۸۳ www.sepanta-tehran.com
۸ نورد و لوله‌ سپنتا اهواز ۶۱۳۳۳۹۶۰۷۰ www.sepantaahvaz.ir
۹ لوله و پروفیل کیهان ۲۱۲۶۶۴۱۷۳۳ www.keyhanrolling.com
۱۰ لوله و پروفیل وحدت خزر ۰۱۳۳۳۸۸۴۵۹۱-۶
۱۱ لوله و پروفیل امید البرز ۲۱۸۸۱۰۰۲۰۱ www.sanaatgar.com
۱۲ ساخته های فلزی اصفهان ۳۱۳۸۷۸۸۲۴۹ www.esfahansafa.com
۱۳ گروه‌ صنعتی‌ سپاهان‌ ۲۱۸۸۷۳۹۰۱۰ www.sepahan.com
۱۴ پروفیل سینا شرق ۵۱۳۷۶۶۱۲۷۰ www.sinashargh.ir
۱۵ فولاد سازان سپاهان ۳۱۳۶۲۷۶۹۰۹
۱۶ فولاد فرم صفه ۳۱۵۳۴۴۰۴۴۰ www.fuladform.com
۱۷ شرکت نورد لوله سمنان ۲۱۸۷۲۵۰  www.srtmg.com
۱۸ پروفیل‌ یزد ۳۵۳۵۲۱۱۰۱۰ www.profilyazdco.ir
۱۹ تعاونی  فولاد علویجه‌ ۳۱۴۲۴۱۲۹۶۱ www.fooladalavijeh.com
۲۰ لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد ۲۱۵۶۲۳۲۳۱۱
۲۱ شرکت‌ لوله‌ و پروفیل‌ آریاوا ۲۱۲۲۰۱۵۷۲۷ www.aryava.com
۲۲ پروفیل پارسیان هرندی ۳۱۳۳۸۶۱۱۱۰ www.profile-parsian.com
۲۳ نورد و لوله سپنتا مرند ۴۱۴۲۲۲۳۰۲۵
۲۴ فولاد مهر سهند ۰۴۱۳۴۳۲۹۱۶۱ _۹ www.mehrsteel.com
۲۵ متین پیروز سپاهان ۳۱۳۵۵۸۰۷۴۱ www.groupyousefi.ir
۲۶ شرکت لوله نورد اکباتان ۲۱۸۸۵۰۲۱۱۴ www.lnekbatan.com 
۲۷ صدرا پروفیل تهران ۲۱۸۷۷۲۴ www.sadraprofil.com
۲۸ پروفیل مشهد ۵۱۳۷۲۳۲۹۴۲ www.fpmco.ir
۲۹ فولاد صنعت کاوه قم ۲۵۳۳۳۴۳۹۸۱
۳۰ پروفیل فولاد آپادانا ۳۱۳۵۷۲۲۹۲۰  www.apadana.com
۳۱ لوله و پروفیل کاوه لنجان ۳۱۵۲۲۵۱۳۳۲ www.pkaveh.com
۳۲ تولیدی کیان پرشیا ۲۱۲۲۲۵۶۳۵۱  www.kianpersia.com
۳۳ پروفیل گل نرده ۲۱۵۶۵۴۵۷۹۴ www.golnardehrolling.com
۳۴ صنایع نورد میلاد یزد ۳۵۳۷۲۷۲۹۴۰  http://miladrolling.ir
۳۵ جویبار لوله‌ ۱۱۴۲۵۶۳۱۰۱  www.jouybar.ir
۳۶ مبتکران صبا ۰۳۱۳۷۴۷۴۴۴۵-۸
۳۷ میامی فولاد شرق ۲۱۳۶۴۶۵۶۱۰ www.tsh-co.com
۳۸ سپاهان سقف ۳۱۵۲۶۶۴۳۳۳ www.sepahansaghf.com
۳۹ فولاد غرب ازنا ۶۶۴۳۴۳۸۶۵۰
۴۰ لوله و پروفیل برجسازان ساوه ۸۶۴۲۳۴۵۳۳۸ www.savehrolling.com
۴۱ پروفیل کاوه کشاورز ۸۶۴۲۳۴۵۶۷۸ www.skp.ir
۴۲ دژ کیان ۲۱۲۲۱۷۳۲۳۲
۴۳ پروفیل کچو ۳۱۵۲۶۶۴۵۰۰ www.kachoo-pipe.com
۴۴ تولیدی صنعتی سپاهان‌ سخت ۳۱۵۲۶۶۴۴۶۰ www.kachoo-pipe.com
۴۵ پروفیل فولادی اصفهان ۳۱۳۳۷۷۰۲۰۰ www.isfahansp.com
۴۶ جهان پروفیل پارس ۲۱۸۸۶۰۳۲۰۱  www.jahanprofilpars.com
۴۷ نواندیشان دورود ۶۶۴۳۲۴۶۰۶۹ www.doorco6.blogfa.com
۴۸ نورد کاران ساوه ۸۶۴۲۳۴۵۳۳۸
۴۹ قائم پروفیل رازی ۲۱۸۸۶۰۳۲۰۱
۵۰ فولاد صنعت مهر یاران ۲۱۳۳۱۱۹۵۵۱ www.mehryaran.com
۵۱ کیان شهرکرد ۳۱۳۲۳۵۹۲۹۶
۵۲ فولاد گستر حداد کچو ۳۱۳۶۶۱۰۷۵۴ www.kachoo-pipe.com
۵۳ شرکت فولاد ماهان سپاهان ۳۱۵۲۳۷۳۰۱۰ www.mahanholding.com
۵۴ به فلز سپاهان ۰۳۱۳۲۱۲۱۲۶۴-۸
۵۵ شرکت جهان‌نمای اصفهان ۳۱۴۵۶۴۲۰۵۰
۵۶ لوله و پروفیل ساوه ساز ۸۶۴۲۴۸۰۳۶۹
۵۷ نورد لوله و پروفیل صابری ۰۲۱۳۶۴۲۵۱۹۲-۸ www.profile-saberi.com
۵۸ صنایع لوله و پروفیل کرمان ۳۴۳۲۱۲۳۶۳۹
۵۹ پروفیل هزاره صدف دلیجان ۸۶۴۴۲۴۷۵۰۰
۶۰ لوله و پروفیل کلیشاد ۳۱۵۲۳۷۳۶۵۰ www.kilshad.com
۶۱ لوله و پروفیل کویر خراسان ۵۶۳۲۲۳۹۱۸۱
۶۲ تارا فولاد آسیا ۳۱۳۲۲۴۰۱۶۰
۶۳ سریر صنعت امیر ۰۳۱۳۵۷۲۱۰۶۴-۸ www.sarirsanat.ir
۶۴ شرکت نورد و لوله صفا ۲۱۸۸۹۵۵۶۰۸ www.safarolling.com
۶۵ لوله و پروفیل ارومیه ۴۴۳۳۷۴۴۲۶۲ www.orumiehsteel.com
۶۶ لوله گاز و پروفیل چی‌چست ۰۴۴۳۳۷۴۴۷۲۳-۶ www.orumiehsteel.com
۶۷ نورد لوله خاورمیانه ۴۴۳۲۷۲۳۶۷۳ www.orumiehsteel.com
۶۸ کارخانجات دنیای‌فلز ۲۱۸۸۵۵۲۶۰۰ www.df-ir.com
۶۹ گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۲۱۸۸۸۵۴۱۱۲ www.insig.org
۷۰ کارخانجات نورد و پروفیل ساوه ۲۱۸۸۹۵۹۰۹۰ www.savehrolling.com
۷۱ لوله‌ سازی‌ اهواز ۲۱۸۸۷۳۲۴۶۴  www.apm-ir.com
۷۲ فولاد صنعت مهدی ۲۱۸۷۴۷ www.mahdisteel.com
۷۳ کارخانجات نورد لوله‌ یاران‌ ۲۱۸۷۴۷ www.yaranrolling.com
۷۴ رازی اسپادانا ۳۱۵۳۳۲۳۲۳۱ www.raziprofile.com
۷۵ شرکت صنعتی نیکان پروفیل ۳۱۳۵۷۲۲۸۲۸ www.nikanprofile.com
۷۶ سپهر فولاد اصفهان ۳۱۴۵۶۴۳۷۳۰
۷۷ فولادگران امروز ۳۱۵۳۳۲۳۵۰۱ www.fooladgaran.com
۷۸ لوله و پروفیل استوار صحرا ۳۱۳۶۶۴۰۲۲۰
۷۹ پروفیل تهران شرق ۲۱۳۶۴۶۵۶۱۰ www.tsh-co.com
۸۰ لوله سازی پاسارگاد اصفهان ۳۱۴۵۶۴۲۰۵۰
۸۱ نمونه صنعت همدان ۸۱۳۸۲۶۳۰۴۵
۸۲ آذرتیماس ۴۱۴۲۵۴۴۴۷۲
۸۳ بوذرجمهر صنعت ۲۱۲۳۴۶  www.boozarjomehrco.com
۸۴ شرکت آریا صنعت دلیجان ۸۶۴۴۲۷۷۲۲۵  www.ariasanatdelijan.com
۸۵ لوله و تجهیزات سدید ۲۱۸۸۵۴۹۵۱۵ www.sadidpipe.com
۸۶ تعاونی توسعه بخش اسالم ۱۳۴۴۲۹۱۰۸۲ www.tubaasalem.com
۸۷ استحکام گستر بروجرد ۶۶۴۳۲۴۲۲۳۳
۸۸ لوله و پروفیل فتح جاوید اصفهان ۳۱۴۵۶۴۲۸۹۸
۸۹ پروفیل لن ۳۱۳۶۲۷۴۷۲۴
۹۰ گروه صنعتی درپاد تبریز ۴۱۳۳۴۶۷۵۱۱ www.dorpad.com
۹۱ امین نوید سپاهان ۲۱۳۳۹۵۱۱۳۴
۹۲ شرکت  پروفیل مهیار سپاهان ۳۱۳۶۲۰۴۹۹۴
۹۳ شرکت پروفیل پایا اصفهان ۳۱۴۵۶۴۲۸۱۰ www.payaprofile.com
۹۴ شرکت نگین شمس آرا ۲۱۵۶۲۳۲۳۹۷
۹۵ شرکت لوله و پروفیل صفاطوس ۲۱۴۲۷۲۹۲۰۰ www.safagroup.com
۹۶ پروفیل محکم لوله ۲۶۳۷۷۷۷۰۶۵ www.tbmle.com
۹۷ شرکت‌ صنعتی باختر فلز ۸۳۳۴۲۷۱۶۴۸
۹۸ لوله سازی ماهشهر ۲۱۲۲۲۶۹۹۷۸ www.mpm.ir
۹۹ شرکت تولیدی خاور صنعت هما ۲۱۷۷۷۱۶۷۲۰ www.khavarsanathoma.ir
۱۰۰ شرکت جهان کار اصفهان ۳۱۳۶۶۳۱۲۸۳ www.jahankarco.com
۱۰۱ شرکت لوله و پروفیل اصفهان ۳۱۳۶۲۰۴۹۹۴
۱۰۲ گروه صنعتی آمل ۲۱۸۸۵۰۵۶۷۴ www.safagroup.com
۱۰۳ شرکت پروفیل البرز کویر یزد ۳۵۳۷۲۶۳۰۲۰
۱۰۴ شرکت تولیدی بازرگانی صباح ۲۱۲۲۵۱۱۱۷۸
۱۰۵ شرکت در و پنجره سازان نیشابور ۵۱۴۲۲۲۱۲۵۲
۱۰۶ لوله و پروفیل آرمین فلز بناب ۴۱۳۷۷۹۸۵۸۵
۱۰۷ اتحادیه تعاونی های مازندران ۱۱۳۳۱۱۶۶۵۴
۱۰۸ ثابت سهند ۴۱۳۲۸۶۶۱۶۵
۱۰۹ شرکت نورد بهار بجنورد ۵۸۳۲۳۱۴۰۴۰
۱۱۰ لوله و پروفیل آمل ۲۱۸۸۵۰۵۶۷۴
۱۱۱ پروفیل فلزی ایران ۲۱۶۶۲۰۸۵۵۰
۱۱۲ نورد لوله و پروفیل اصفهان ۳۱۳۳۲۰۴۱۰۶  www.sepahantubeco.com
۱۱۳ گروه صنعتی سدید ۲۱۲۲۲۶۹۹۷۹  www.sadid.ir
۱۱۴ پوشش لوله رضا ۱۱۴۴۲۰۳۳۱۲ www.allmetaltrading.com 
 ۱۱۵ پارس فلز گیلان ۱۳۳۳۲۴۵۰۵۰  www.parsfelezguilan.com
 ۱۱۶ شرکت الوند پروفیل ایرانیان ۲۱۵۶۲۳۵۴۳۷
 ۱۱۷ صنایع نورد فولاد هما ۲۱۴۴۱۹۰۲۴۴ www.homasteel.ir
 ۱۱۸ شرکت ایران اسپیرال ۲۱۸۸۳۷۷۴۶۷ www.iranspiral.com
 ۱۱۹ شرکت صنایع فولاد ماشین ۱۱۳۴۷۷۵۵۲۳  www.fooladmachine.com
 ۱۲۰ پارس فولاد نکا(پروفیل بهشهر) ۲۱۴۴۱۱۶۵۴۴
 ۱۲۱ آدنیس صنعت شمال ۱۱۴۴۲۰۴۲۰۷  www.alborztruss.com
 ۱۲۲ نورد و لوله آذربایجان ۴۱۳۴۴۵۶۶۸۳
 ۱۲۳ شرکت اگزوز خودرو خراسان ۵۱۴۲۴۷۳۵۰۶ www.kem.ir
 ۱۲۴ آهن و فولاد جهان سپاهان ۴۱۳۴۴۰۲۰۰۰  www.jahansteel.com
 ۱۲۵ نورد لوله قائم ۲۱۶۶۲۰۷۸۸۷
 ۱۲۶ پرشین فولاد ابهر ۲۴۳۵۲۲۲۷۱۱ www.persiansteel.co
 ۱۲۷ نورد لوله و پروفیل خراسان ۵۱۳۲۴۶۳۲۱۹
 ۱۲۸ فولاد کوهپایه ۲۱۸۸۷۲۸۳۹۰  www.kouhpayesteel.com
 ۱۲۹ پویا لوله زاینده رود ۳۱۳۶۲۸۳۸۶۰  www.esfahanagahi.com
 ۱۳۰ کسری فلز اشرفیه ۱۳۴۲۸۵۰۴۹۰
 ۱۳۱ فولاد فرم سپاهان ۳۱۵۳۳۵۵۵۲۶  www.fuladform.com
 ۱۳۲ راهبران پترو فولاد ۳۳۵۵۳۷۳۰۷۴  www.petro-foolad.com
 ۱۳۳ لوله سازی کالوپ ۲۱۸۸۷۲۸۳۹۰ www.kalup.ir
 ۱۳۴ لوله های دقیق کاوه ۲۱۸۸۶۷۲۷۰۰ www.kptube.com
 ۱۳۵ کوثرصنعت اسپادانا ۳۱۳۶۶۱۶۱۵۱ www.kowsarpipe.com
 ۱۳۶ فولاد گستر آتنا ۰۲۱۸۸۶۵۲۰۴۸-۹ www.fgatena.com
۱۳۷ سپهر صنعت استیلا ۳۱۳۵۷۲۰۵۲۶
۱۳۸ آریا صنعت کرن ۳۱۴۶۴۱۲۹۴۹ www.coranco.ir
۱۳۹ پروفیل موکریان ۴۴۴۶۴۳۳۴۴۰
۱۴۰ صنعت پروفیل آرش ۱۷۳۴۵۳۴۱۲۰ www.arashprofil.ir