پروفیل سازی جباری ۳۱۳۳۷۷۰۲۰۰  www.esfahansp.com
نورد و لوله سمنان ۲۱۸۷۲۵۰  https://www.srtmg.com
پروفیل فولادی اصفهان ۳۱۳۳۷۷۰۲۰۰  www.esfahansp.com
تولیدی بازرگانی پروفیل آسیا ۳۱۵۲۹۹۹۰۰۰ https://asia-profile.ir
عطا استیل ۳۱۳۶۶۸۶۱۶۱
لوله و پروفیل قزوین ۲۸۲۲۸۷۲۵۱۰
گروه صنعتی آریاوا ۲۱۸۸۹۱۸۸۵۹  https://aryavaco.ir
گل نرده ۲۱۵۶۵۴۵۷۹۴ http://golnarderolling.com
کارخانجات نورد و پروفیل ساوه ۲۱۸۸۹۵۹۰۹۰ www.savehrolling.com
پروفیل یزد ۳۵۳۳۵۳ www.yazdprofil.com
لوله و پروفیل مهیار پروفیل سپاهان ۳۱۳۶۲۰۴۹۹۴  http://mahyarsepahan.com
تولیدی بازرگانی محکم لوله اشتهارد ۲۶۳۷۷۷۷۰۶۵  http://tbmle.com
لوله سازی اهواز ۲۱۸۸۷۳۲۴۶۴ www.apm-ir.com
صنعتی نیکان پروفیل ۳۱۳۸۰۴ https://nikanprofile.com
کارخانجات نورد لوله یاران ۲۱۸۷۴۷ www.yaranrolling.com
پروفیل و فولاد آپادانا ۳۱۳۵۷۲۲۹۲۰
پوشش لوله رضا ۱۱۴۴۲۰۳۳۱۲ www.rezatube.com
فولاد پاسارگاد صبا ۳۱۵۲۶۶۴۵۰۰  https://fooladps.com
نورد لوله و پروفیل تهران شرق ۲۱۳۶۴۶۵۶۱۰ https://tehransharghco.com
گروه صنعتی ارومیه ۴۴۳۳۷۴۴۲۲۰ https://urmiasteel.com
تولید لوله های صنعتی خاور صنعت هما ۲۱۷۷۲۹۱۷۰۰ https://www.khavarsanathoma.com
لوله و پروفیل سپنتا تهران ۲۱۶۶۲۵۰۴۸۳ www.sepanta-tehran.com
تولیدی لوله و پروفیل کیهان ۲۱۸۷۰۹ www.keyhanrolling.com
لوله و پروفیل کاوه لنجان ۳۱۵۲۲۵۱۳۳۲
گروه صنعتی سپاهان ۲۱۸۸۷۳۹۰۱۰ www.sepahan.com
تولیدی و بازرگانی صباح ۲۱۵۶۲۳۲۰۲۳  http://sabahprofile.com
نورد و لوله اصفهان ۳۱۳۳۲۰۴۱۰۶
کاوه کشاورز ۸۶۴۲۳۴۵۶۷۸ www.skp.ir
آریا صنعت دلیجان ۳۱۳۶۰۶۷ https://delijansteel.com
فولاد غرب ازنا ۶۶۴۳۴۳۸۶۵۰
پروفیل مهرگان ۲۵۳۳۳۴۲۱۷۴  www.profil_mehregan
لوله گاز و گالوانیزه چی چست ۴۴۳۲۷۴۴۶۲۶ www.orumiehsteel.com
پروفیل پارسیان هرندی ۳۱۳۳۸۶۱۱۱۰  http://www.profile-parsian.com
نورد و لوله سپنتا اهواز ۶۱۳۳۳۹۶۰۷۰ https://sepantaindustrial.com
 گروه ملی صنعتی فولاد ایران  ۶۱۳۳۱۴۲۳۰۰  https://insig.org
نورد لوله خاورمیانه ۴۴۳۲۷۲۳۶۷۳ www.orumiehsteel.com
فولاد صنعت مهدی ۲۱۸۷۴۷  http://www.yaranrolling.com
نورد لوله و پروفیل صابری ۲۱۳۶۴۲۸۲۰۰ www.profile-saberi.com
حسنا فولاد نقش جهان ۳۱۵۲۶۶۴۴۶۰
تولیدی لوله و پروفیل اصفهان ۳۱۳۶۲۰۴۹۹۴
نورد و لوله سپنتا مرند ۴۱۴۲۲۲۳۰۲۵ www.sepantamarand.ir
گروه صنایع فولاد صبح پارسیان ۲۱۴۰۸۸۰۱۵۴ https://sps-ig.ir/fa
فولاد صنعت مهر یاران ۲۱۳۳۱۱۹۵۵۱
لوله فولادین کویر ۲۱۸۲۴۳۱۰۰۰ https://kavirsteelpipe.com
لوله پروفیل وحدت خزر ۱۳۳۳۸۸۴۵۹۱
فولاد مهر سهند ۴۱۵۹۹۵ www.mehrsteel.com
سریر صنعت امیر ۳۱۳۱۰۷ www.sarirsanat.ir
لوله و پروفیل امید البرز ۲۱۴۵۵۱۲  https://alborziron.com
جهان پروفیل پارس ۲۱۸۸۶۰۳۲۰۱ www,jahanprofilpars.com
کیان پرشیا ۲۱۲۸۵۱ www.kianpersia.com
بهفلز اصفهان ۳۱۳۲۱۲۱۲۶۴ https://behfelez.com
تولیدی صنعتی فولادگران ابتکار نوین ایرانیان ۳۱۵۳۳۲۳۵۰۱ www.fooladgaran.com
صدرا پروفیل تهران ۲۱۸۷۷۲۴ https://profilsadra.com
لوله و پروفیل رازی اسپادانا ۳۱۵۳۳۲۳۲۴۱
صنایع پروفیل سینا شرق ۵۱۳۷۶۶۱۷۸۰ www.sinashargh.ir
صنایع نورد میلاد یزد ۳۵۳۷۲۷۲۹۴۰ www.miladrolling.ir
فولاد پروفیل مشهد ۵۱۲۳۵۶۳۷۷۰  https://fpmco.ir
تولیدی متین پیروز سپاهان ۳۱۳۵۵۸۰۷۴۱ http://matin-pirouz-sepahan.ir
صنایع فولاد هیربد زرندیه ۸۶۴۵۲۵۰۰۸۵  https://hirbodsteel.com
نیکان صنعت اژیه ۳۱۳۸۰۴  https://nikanprofile.com
فولاد گستر حداد کچو ۳۱۳۶۰۰۸ https://fooladgostar.com
نورد لوله و پروفیل میامی فولاد شرق ۲۱۳۶۴۶۵۶۱۰ www.tsh-co.com
قطورسازان اسپادان ۳۱۵۲۳۷۳۶۰۰ www,gsepm.com
آروین تاژ ۳۱۴۵۶۴۳۶۸۵
لوله و سازه های فلزی نوین پارسیان جنوب ۶۱۳۶۷۵۱۸۱۳
فولاد گستر آتنا ۲۱۴۵۳۱۵  https://fgatena.com
نیک پروفیل نگین ۲۱۹۱۵۱۰۰۰۰  http://neginrolling.com
تولیدی اصغر جاهدنیا ۴۱۳۲۸۸۷۷۷۹
صنعت پروفیل آرش ۱۷۹۱۰۰۱۸۲۲ https://aporfil.com
پروفیل موکریان فولاد ۹۱۴۲۹۷۱۱۳۲
سپهر صنعت استیلا ۳۱۳۵۷۲۱۰۶۵ https://www.sepehrsafety.com/fa
آریا صنعت کرن ۳۱۴۶۴۱۲۹۴۹ http://coranco.ir
راهبران پترو فولاد ۳۱۹۵۰۲۶۷۷۲ https://petrofooladco.com
کیان شرق ایران ۱۱۴۲۵۶۳۱۰۱  https://kianshargh.com
آدنیس صنعت شمال ۱۱۴۴۲۰۳۴۴۴
آژند رهاورد سپاهان ۳۱۵۳۲۹۹ http://www.ajand.co
نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا ۳۱۳۶۱۶۰ http://www.kowsarpipe.com
گسترش فولاد حامد ۴۱۳۳۱۰۸۰۰۰ https://gostareshfoladhamed.com
لوله و پروفیل توس همگام ثمین ۲۱۲۲۲۴۷۰۰۰
اطلس پارس صانعی ۲۱۲۶۱۱۳۷۹۷  https://www.saneico.ir
زرین برش لنجان ۳۱۵۲۳۵۹۸۳۰
پروفیل فولاد خلیج فارس ۳۱۴۶۴۱۲۰۵۹ http://www.skp.ir
نورد لوله و پروفیل چلنگر ساوه ۸۶۴۲۳۴۵۶۷۸  www.skp.ir
کیمیا صنعت پارس زاینده رود ۳۴۲۲۳۱۲۶۶
سفیر فولاد لنجان ۳۱۵۲۲۱۱۴۴۶
مجتمع صنعتی لوله زردکوه شهرکرد ۳۸۳۲۴۲۲۴۸۴
آریا پروفیل کاوه ۲۱۵۶۹۰۱۱۵۸
آریا سهند تبریز ۴۱۳۳۱۰۸۰۰۰  https://ariasahandtabriz.com
پویا لوله زاینده رود ۳۱۵۲۳۷۳۰۳۱  https://pouyalouleh.com
صنایع فلزی شاهین فلز مهیاران ۳۱۴۵۲۷۳۰۱۰  https://shahinfelezsepahan.com
نوسازان فولاد آباد صنعت ۴۱۴۱۹۲  https://nosazanfoolad.com
آروین جاوید سپاهان ۳۱۳۷۶۰۸۱۸۲
کالوپ ۲۱۸۲۹۵۱ www.kalup.ir
لوله و قوطی اصفهان ۳۱۳۶۶۰۲۰۲۰  https://lgisteel.com
فولاد ماهان تبریز ۴۱۳۲۸۸۱۱۲۰  https://www.instagram.com
عمران صنعت تات ۳۵۳۲۷۲۱۱۱۴
فلز سازه موفق ۲۱۵۶۳۹۰۶۳۲ www.movafaghco.ir
سپهر پروفیل کلان بروجرد ۲۱۸۸۵۳۱۹۸۸  http://sepehrprofile.com
صفاهان فراست ۳۱۲۵۶۴۳۲۹۰
تولیدی لوله و پروفیل استحکام گستر اهواز ۶۱۲۳۴۱۰۳۲۱
اطلس فولاد مازندران ۱۱۴۱۵۱۴ http://mazandaransteel.com
 صدرا فولاد ظفر ۴۱۳۴۲۱۶۷۳۳  http://profilefooladzafar.com
 پروفیل گستر فولاد ظفر ۳۴۲۱۶۷۳۳  http://profilefooladzafar.com
ارس فولاد ارک ۴۱۳۴۲۱۶۷۳۳  http://profilefooladzafar.com
ستاره فولاد آسیا ۵۱۹۱۰۰۱۰۲۰ www.setarefoolad.com
دنا فولاد ایرانیان ۳۱۵۳۴۴۰۴۴۱
آریا سپاهان اسپادانا ۳۱۳۶۰۶۷ https://delijansteel.com
سامان دژ پارس ۸۶۴۵۲۵۱۰۲۰   www.samandezh.com
اسپادانا قیر پاسارگارد ۲۱۹۲۰۰۱۸۰۵ https://www.sbpco.co
ماشین آلات پارس زاگرس ۳۱۵۲۳۷۳۵۱۰  https://psrolling.com