Sandika.ir

کارشناس بازار مطرح کرد:

سخنان ترامپ هیچ گونه تغییری نمی‌تواند در بازار ایجاد کند/ با راهبرد اقتصاد مقاومتی به فکر بهسازی و بازسازی اقتصاد داخلی باشیم

کارشناس بازار گفت: به خاطر اینکه تغییرات چندانی بعد از برجام نسبت به قبل از آن صورت نگرفته، به همین منظور اظهارات ترامپ تنها در حد سخنرانی می‌باشد و ن...

مصاحبه امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران
طراحی سایت گروه طراحی ایده