🔻کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات ،قطعات ، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی از ۴ درصد به یک درصد

▪️ردیف های تعرفه اعلامی طی بخشنامه های ۲۵۹ – ۱۴۰۱ شامل ۳۳۹۲ ردیف تعرفه و بخشنامه ۲۸۹ -۱۴۰۱ شامل ۱۹ ردیف تعرفه و بخشنامه ۳۳۹-۱۴۰۱ شامل ۱۲ ردیف تعرفه مشمول کاهش حقوق گمرکی یک درصد می باشند.

مشاهده بخشنامه