مشاهده بخشنامه در لینک زیر

ابلاغ احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه سال ۱۴۰۲