روز گذشته دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران در جلسه ای دوساعته که به دعوت مهندس رضا حیدری معاون محترم فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه برگزار شد مهمان مجموعه فولاد مبارکه بود
در این نشست آقای رحام با ارائه گزارش پیرامون وضعیت موجود و چالش های پیش رو پرداخت و نهایتا دو طرف در خصوص ثبات بخشی بر تامین مواد اولیه واحدهای عضو سندیکا گفتگو کردند، مهندس حیدری با تاکید بر تعامل ویژه با صنعت لوله و پروفیل و همچنین اهتمام معاونت فروش بر ثبات بخشی به تامین ورق مورد نیاز واحدهای فولادی تاکید کرده و تعامل دوطرفه را موثرترین رویکرد برای این مهم برشمرد، در این نشت دبیر سندیکا نیز با تشریح برخی توافقات قبلی راهبرد مشترک، گفتگو ی سازنده و احترام به منافع سهامداران و تسهیل زنجیره تامین واحدهای دو طرف را راهبرد سندیکا در تعامل با شرکت فولاد مبارکه برشمرد، آقای رحام با اشاره به برخی تصمیمات دستوری مراجع بالادستی که مشکلاتی را برای هر دو طرف ایجاد کرده افزود روش های متفاوت عرضه های بورسی را از مهمترین چالش های طرف تقاضا برشمرد و تاکید کرد قطعا مشکلات سمت عرضه نیز دچار چالش های مضاعف است که راهکار عبور از آنها با همکاری و تعامل منتج به نتیجه خواهد بود، در پایان معاون محترم فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تاکید بر آسیب شناسی و بررسی مسیر طی شده، اصلاح و تغییر نگاه به سوی روان سازی و ارتقاء همکاری با سندیکا که از جمله بزرگترین شرکای راهبردی مبارکه است، مسیر تعامل با دبیر سندیکا را رویکرد آتی بخش فروش برشمرد.

در پایان این نشست مقرر شد این جلسات بصورت ماهانه برگزار شود.