اطلاعیه

انتخاب اعضای کمیته ورق و نبشی

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی

لطفا نماینده آن شرکت را جهت حضور در جلسات ماهیانه کمیته ورق و محصول را ظرف هفته جاری معرفی فرمایید (ترجیحاً مدیرعامل یا مدیر فروش و بازرگانی)

  • این کمیته بمنظور هماهنگی و انسجام بیشتر و وحدت رویه در نرخ گذاری محصول داخلی، صادراتی و همچنین مشارکت فعال اعضاء در تامین ورق مورد نیاز و جلوگیری از هرگونه مهندسی در عرضه های بورسی و تعیین ارزش صادراتی و محاسبه قیمت تمام شده محصولات و هماهنگی با دیگر تولیدکنندگان ورق های فولادی در محل سندیکا تشکیل خواهد شد.

ترکیب اعضاء‌ کمیته :

تعداد ۳۰ نفر از شرکتهای مختلف جهت حضور در کمیته، انتخاب و بصورت ادواری تغییرمی یابد که یک نفر بعنوان مسوول کمیته و دو نفر بعنوان جانشین از بین آنها انتخاب خواهند شد و دونفر نیز بعنوان مسئول پیگیری ازطرف سندیکا معرفی می گردند.