Sandika.ir

گزارش عملکرد شش ماهه

از تاریخ ۱/۵/۹۹ تاریخ شروع بکار بعنوان دبیر سندیکا تا اسفندماه سال۹۹ همانگونه در جلسات هیأت مدیره هم گزارش گردید، در بدو شروع بکار بدلیل عدم دعوت از س...

ضوابط تجاری و صنعتی
طراحی سایت گروه طراحی ایده