گسترش صنعت: “راهکارهای تقویت صنایع پایین دستی”

✅زمانی اجرای ماده  ۳۷ قانون رفع موانع تولید  می تواند موثر باشد که دیگر سازمان ها نیز از تولیدکنندگان حمایت کنند نه اینکه هماهنگی
بین سازمانی حذف شود.

✅تامین مواد اولیه ارزان قیمت

✅ اجرایی سازی قانون رفع موانع تولید ماده ۳۷ می تواند با حمایت از صنایع  پایین دستی از خام  فروشی نیز جلوگیری کند.

✅بیش از ۹۹درصد از صنایع پایین دستی در اختیار بخش خصوصی است که مستقل از یارانه دولتی به حیات خود ادامه می دهند، در حالی که حمایت های بسیاری متوجه بخش بالادستی است و بیشتر یارانه ها در این حوزه مصرف می شود.
جهت دانلود این گزارش روی لینک دانلود کلیک نمایید.
پایین دستی هایی با درد های مشترک

 

تلگرام سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور