صادرکنندگان ورق فولاد گرم به ایتالیا در سال ۲۰۱۶ میلادی (هزار تن) – ایران دومین صادرکننده