هیات مدیره سندیکا باید محکم و قاطع از منافع سندیکا در مراجع مربوطه دفاع کند و اهل معامله منافع اعضا با برخی افراد و ارگانها نباشد. مدیرعامل شرکت نیکان پروفیل که برای چهارمین بار با رای اعضا منتخب هیات مدیره سندیکا شده است ، گفت: این صنف با بیش از ۱۲۰ عضو رسمی از بهترین فعالان اقتصادی کشور هستند و در بسیاری مواقع منافع خود را به پای ایجاد اشتغال در منطقه خود فدا کرده اند. مدیران بسیاری از کارخانه های این صنف، حتا با نداشتن کار، حقوق کارگران خود را پرداخت کرده و حاضر به اخراج آنها نشده اند.
احمد پزنده پیشنهاد کرد، اعضا با همفکری بیشتر، طرح ها و ایده های خود را در اختیار دبیر تشکل قرار دهند و هر کس به اندازه توان خود برای رفع موانع کمک کند.

 

هیات مدیره سندیکا باید محکم و قاطع از منافع سندیکا در مراجع مربوطه دفاع کند و اهل معامله منافع اعضا با برخی افراد و ارگانها نباشد. مدیرعامل شرکت نیکان پروفیل که برای چهارمین بار با رای اعضا منتخب هیات مدیره سندیکا شده است ، گفت: این صنف با بیش از ۱۲۰ عضو رسمی از بهترین فعالان اقتصادی کشور هستند و در بسیاری مواقع منافع خود را به پای ایجاد اشتغال در منطقه خود فدا کرده اند. مدیران بسیاری از کارخانه های این صنف، حتا با نداشتن کار، حقوق کارگران خود را پرداخت کرده و حاضر به اخراج آنها نشده اند.
احمد پزنده پیشنهاد کرد، اعضا با همفکری بیشتر، طرح ها و ایده های خود را در اختیار دبیر تشکل قرار دهند و هر کس به اندازه توان خود برای رفع موانع کمک کند.عضو هیات مدیره سندیکا معتقد است، اگر همفکری و همکاری در سندیکا ایجاد شود نه تنها می توانیم ۳۰ هزار شاغل صنعت خود را حفظ کنیم، بلکه می توانیم با ایجاد اشتغال تعداد بیشتری از بیکاران را به استخدام در آوریم که آرزوی قلبی همه صاحبان سهام و مدیران عامل شرکتهای عضو است.وی اظهار کرد:هم اکنون وقت همدلی و تولید است، اختلافات جزئی اعضا باید کنار رود و همه با روحیه جدی در سال نو ، رونق اقتصادی کشور را دنبال کنند.پزنده اظهار امیدواری کرد که با توجه به درپیش بودن عید نوروز، مدیران عامل کارخانه ها با بازدید از خانواده کارگران خود انس و الفت بیشتری بین مدیران و کارگران ایجاد کنند./ دنیای اقتصاد