🌐بنا به درخواست انجمن های بخش خصوصی واقعی و صنایع پایین دستی تکمیلی برخی ورق های فولادی که مواد اولیه صدها کالای بعدی هستند و داخل امکان ساخت یا توان تامین #مکفی آن نیست  در سال ۹۷ با اندک تغییرات روبه رو شد.
این  تغییر جزیی  هر چند جای تشکر و تقدیر  دارد ولی هنوز  مورد قبول صنایع تکمیلی برای تولید رقابتی نمی باشد و انتظار کاهش بیشتر می رود.

🔴 در سال گذشته علیرغم تبلیغات زرد و پر حجم و پر هزینه چند کارخانه انحصاری خصولتی معلوم شد در داخل توان تامین مکفی وجود ندارد و برای مثال قیمت ورق های فولادی ۸۴ درصد در دو سال گذشته گران شدند و هنوز در بورس کالا خرید ورق سهمیه بندی و صفی است!
بر همین اساس با کارهای کارشناسی صورت گرفته :

🔹تعرفه واردات ورق های گرم تا سایز ۴.۷۵ میلیمتر و همچنین ورق های گرم عریض با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر با یک پله ۵ درصدی کاهش روبرو شده و به ۱۰ درصد رسیده است. همچنین ورق های API مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هم با کاهش ۵ درصدی   واردات  به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

🔹تعرفه واردات ورق های سرد با ضخامت بین ۰.۵ تا ۱ میلیمتر هم با یک پله کاهش از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد رسیده است.

🔹ورق های قلع اندود کمتر از ۰.۵ میلیمتر هم مشمول ۱۱ درصد کاهش تعرفه شده و عدد ۱۵ درصد در جلوی تعرفه این محصول درج شده است.

🔹تعرفه واردات ورق های با پوشش آلومینیوم و روی هم با کاهش ۶ درصدی به ۲۰ درصد رسیده است.

🔹 مفتول های سرد کشیده آنیل و فسفاته شده با قطر ۲ تا ۳۵ میلیمتر که در صنایع مختلفی همچون پیچ و مهره کاربرد دارند هم با ۱۱ درصد کاهش تعرفه روبرو شده و تعرفه واردات آن ها به ۱۵ درصد رسیده است.

◼️شایان ذکر است هنوز این تعرفه ها بسیار بالا و در حد تعرفه های تنبیهی و ضد دامپینگ  می باشد  و این تعرفه ها نوعی خود تحریمی داخلی است.

⛔️ترامپ وقتی تعرفه ۵  آمریکا را به ۱۵ رساند همه از آن به جنگ اتمی تعرفه ای یاد کردند ولی متاسفانه ما با دستان خود مانع از واردات مواد اولیه کمیاب برای صنایع تکمیلی داخلی شده ایم و این یعنی از بین رفتن قدرت رقابتی صنایع تکمیلی بخش خصوصی ، و ایجاد رانت برای صنایع بالا دستی خصولتی که همواره اعلام کرده اند تا ۲۵۰ درصد رشد سود از گران فروشی داشته اند.

🌟واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات پایین دستی  واردات خوب است که باید تشویق و تسهیل شود  ولی  صادرات مواد اولیه و خام فروشی از جمله  فولاد خام صادرات بد است که باید از آن جلوگیری گردد

▫️هم چنین صادرات کالای تکمیلی با ارزش افزود بالا  صادرات خوب ولی واردات کالای تکمیلی و لوکس واردات بد است

⛔️متاسفانه  بعضا در شرکت های خصولتی و تشکل وابسته  این مقوله را جابجا تفهیم کرده و صادرات و واردات خوب و بد را تشخیص نمی دهند.