جانمایی بسیاری از کارخانه های فولاد در نقاط خشک و کویری و اجرای طرحهای عظیم،پر هزینه و البته پر حاشیه انتقال آب…