در معامله امروز ۹۷.۲.۴

عرضه نصف تقاضا بود!

در معامله امروز ۹۷.۲.۴

عرضه نصف تقاضا بود!

با ایجادکمبود مصنوعی هرکیلو ورق گرم فولادی را ۳۲۰ تومان بالاتر از قیمت جهانی در بورس کالا فروخت.

قیمت پایه بر مبنای جهانی ۲۵۲۰تومان
قیمت نهایی معامله ۲۸۴۰

 


تقاضای بالای بیش از صد هزار تنی نماد گرم hb در بورس کالا

🔺در این راستا امیر حسین کاوه دبیر سندیکای لوله پروفیل فولادی اذعان داشت:

👈در یکسال گذشته  به صورت میانگین همواره تقاضاهای هفتگی ورق گرم فولادی بیش از صد هزارتن و همواره عرضه های آن شرکت خصولتی  کمتر از پنجاه هزار تن بوده است.

لطفا بپرسید که واحد ۷ میلیون تنی مبارکه چگونه قادر به پاسخگویی به تقاضای ۱۰۰ هزار تنی تالار بورس کالا نیست و فقط ۴۴ هزار تن عرضه کرده است؟!

و اگر ورق فولادی و مازاد عرضه ندارد چرا روز بعد می رود در بازار آزاد فروش می کند و به قول خودش معاملات مچینگ راه می اندازند؟!

کمبود مصنوعی عرضه ها راهی برای گران فروشی و دور زدن مصوبات دولت است.