خام فروشی چرا ؟!

گزارش عملکرد فولاد خوزستان در فروردین ۹۷ منتشر شد:

⛔️صادرات ۷۴ درصدی شمش خام فولاد خوزستان!

مشروح خبر این فروش در لینک چیلان انجمن فولاد👇

http://chilanonline.com/2018/04/24/17565/