امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران در جلسه ی که با موضوع “بررسی مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جهت تامین مواد اولیه در بورس کالا” در محل بورس کالا تشکیل شد گفت:

مشکلات حاضرین در جلسه و دبیران تشکل ها و صنایع و انجمن ها در حوزه بورس کالای ایران به ۲دسته تقسیم میشود؛

اول-مشکلاتی که با عدم اجرای صحیح آیین نامه های بورس کالا بوجود آمده و ضرر آنرا همه صنایع می بینند.

دوم-مشکلات تخصصی هر صنعت که باید محصول تخصصی در کمیته های تخصصی بررسی شود

 

مثلاً در قوانین بورس داریم که، میزان عرضه باید به حدی باشد که کشف قیمت عادلانه باشد، که وقتی رعایت نشود شاهد کشف قیمت های غیرواقعی و یا جعل قیمت می باشیم.

و یا با توجه به متن قانون بورس کالای ایران، اگر عرضه کننده یک محصول انحصاری است، اجازه عرضه در بورس را ندارد، که با عدم رعایت این بند از قانون شاهد مشکلات بوجود آمده هستیم به نحوی که با ورود شورای رقابت به موضوع ورق های فولادی به نوعی اثبات انحصار آن هویدا تر هم شده است.


حقیقی، سندیکای آلومینیوم: بورس کارایی خود را از دست داده است و عده ای آن را “بای‌پس” کرده اند و منشاء سوءاستفاده از بورس دوگانگی عرضه کنندکان می باشد./ بایداز انحصار عرضه کنندگان جلوگیری بعمل بیاید/

متاسفانه امروز شاهد هستیم برخی بورس را به مرکز قیمت سازی بجای کشف قیمت تبدیل کرده اند.