مهندس عباس هنجنی باقری کارشناس بررسی اقتصادی سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران#پولاد
مجله سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی

#عرضه نصف تقاضا؛ قیمت ۲۵درصد بالاتر از قیمت جهانی

#الزام مبارکه به عرضه ۴۰۰ هزار تن ورق ماهانه در بورس کالا محقق نشد!