به نام خدا
جناب آقای مهندس تورک

معاونت محترم دادستان و سرپرست محترم دادسرای جرائم پولی و بانکی ناحیه ۳۶ تهران

باسلام و احترام

عطف به جلسه مورخ ۱۲تیرماه ۹۷ خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با جناب آقای حشمتی معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه، مستدعی است باتوجه به شرایط خاص کشور در وضعیت فعلی و جنگ اقتصادی با دشمنان قسم خورده کشور و نظام و در راستای اجرای قوانین پولی و بانکی و حفظ حقوق فعالین اقتصادی و صنعتگران که سربازان اقتصادی کشور می باشند، نسبت به تقاضای پیوست دستورات مقتضی را امر به ابلاغ فرمایید.
باتشکر

سیدمحمدرضا مرتضوی