۲۵درصد افزایش قیمت معامله شده و قیمت پایه در بورس کالای ایران ثبت شد                                                   کارشناس بررسی اقتصادی، عباس هنجنی باقری سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران