کارشناس بررسی اقتصادی، عباس هنجنی باقری سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران