راه حل برای فرار از بهمن تورم

⛔️در صورت تداوم تورم ماهانه ۶درصدی در نیمه دوم سال، نرخ تورم نقطه به نقطه ۷۶درصد افزایش خواهد یافت و تورم ۱۰۰درصدی در سال آینده محتمل خواهد بود. مطابق این آمار می‌توان گفت پس از دولت سازندگی که بالاترین تورم‌ها را تجربه کرد، دولت فعلی در حال رسیدن به آن رکوردهای تورمی است.

✅ در دولت اصلاحات نیز این طیف حامی آزادسازی اقتصاد تقریبا در حاشیه ماند. در دولت اول احمدی‌نژاد نیز از آنجا که تفکرات نئولیبرالی هیچ جایی در سیاست‌های اقتصادی نداشت، تورم کنترل شد اما در دولت دهم با کنار نهادن مدیران مذکور و روی آوردن دولت به سیاست‌های بازار آزاد، شاهد تحمیل تورم بالای ۳۰ درصد به مردم بودیم. کارشناسان پیشنهاداتی برای کاهش تورم دارند که در ادامه به آنها اشاره شده است

لینک ادامه مطلب