📉بر اساس اطلاعات واصله  در تاریخ ۷ مهر ۹۷ براساس کار بسیار عجیب و سرخود یک شرکت خصولتی فولادی  بر روی فاکتورهای فروش قطعی قبلی بورس کالا به صنایع کوچک بخش خصوصی ،  تقریباً کیلوئی ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت اعمال کرده است و گرانی های اخیر را برای کارخانجات کوچک بخش خصوصی عطف به ماسبق نموده است و از تناژ تحویلی کسر نموده که این اقدام سبب ورود التهاب جدید قیمتی به بازار و برهم زدن صورت های مالی با توجه به تحقق فروش است  و این دبه در معامله  عامل تشویش اذهان شده است .
✅بنا بر پیگیری انجام شده به نظر کارشناسان  این عمل خلاف شرع و قانون بوده و انجام این عمل نوعی جرم محسوب می شود لذا تاکید می گردد  لازم الإجراء نمی باشد.

✴️شایان ذکر است قبلا خصولتی ها با تمرد از دستور شخص وزیر و حتی دولت در اجرای دستورالعمل تنظیم بازار  فولاد و پتروشیمی  گوی بی توجهی به ابلاغیه های دولتی را از همه ربوده بودند حالا برای این اقدام خلاف شرع و قانون به نامه تعجب برانگیز یک معاون وزیر استناد می کنند.