با سلام
آمار معاملات محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا مورخ ۹۷/۰۷/۱۶

ورق گرم B :
تقاضا:  ۶۰۲۸۰تن
عرضه:  ۴۸۰۷۰تن
قیمت میانگین:  ۳۹۸۷۵ریال
افزایش قیمت ۶۶۱۸ ریال

ورق گرم C:
تقاضا:  ۷۴۸۰تن
عرضه:  ۸۸۰۰تن
به قیمت پایه:   ۳۲۳۷۵ریال

ورق سرد B:
تقاضا:  ۱۰۲۰۰تن
عرضه:  ۷۵۰۰تن
به قیمت :   ۵۰۲۷۵ریال
افزایش قیمت ۱۴۱۱۵ ریال

ورق گالوانیزه
تقاضا:۴۲۵۰تن
عرضه:۳۳۰۰تن
قیمت:۶۸۳۳۷ریال
افزایش قیمت ۲۱۳۴۲ ریال

ورق قلع اندود
تقاضا:۱۶۵۰تن
عرضه:۱۱۰۰تن
قیمت :۹۳۴۸۹ریال
افزایش قیمت ۳۱۹۹۳ ریال

تالار بورس