#پولاد
مجله سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی

#اخذ هر نوع مابه التفاوت ازمعاملات قطعی مطابق دستورالعمل های بورس #خلاف مقررات است

#حضور شرکت های لوله ساز سندیکادرنمایشگاه آب

@sandika1972