“اخذ هر نوع مابه التفاوت از معاملات قطعی مطابق دستورالعمل های بورس خلاف مقررات است”