🌟🌟ورق گرم B تا سقف ۲۰% افزایش یافت

آمار معاملات ورق گرم فولادی مورخ ۲۳-۷-۹۷
عرضه ۳۱۹۰۰ تن
تقاضا ۴۲۵۷۰ تن
قیمت پایه ۳۶۱۶۳ ریال
قیمت میانگین معامله ۴۱۲۴۰ ریال

بالاترین قیمت معامله ۴۳۳۹۵ ریال
درصد نسبت به قیمت پایه ۲۰درصد


قیمت پایه : ۳۶۱۶۳ ریال

تا ۴۳۳۹۵ ریال رقابت شد

عرضه اولیه ۱۱۰۰۰تن است که تا ۶۰۰۰۰تن امکان افزایش داشت،ولی عرضه کننده تنها تا ۳۱۹۰۰تن افزایش داد

تقاضا ۳۹۲۷۰ تن


 

 

نکات مهم در عرضه امروز

عرضه کننده با آگاهی از میزان حجم تقاضا، میزان عرضه را جهت افزایش قیمت و رقابت مدیریت  نمود.

-کاهش محسوس عرضه جهت بالا بردن قیمت کشف شده
-فروش مچینگ باطل شده است ولی کماکان فروشنده محصولات مچینگی به فروش می رساند