🔺دنیای اقتصاد هم از مشکلات بورس کالا در نبود شاخص قیمتی رسمی و دستکاری عرضه نوشت : 👇

” در شرایط فعلی نیاز بیشتر به یک «شاخص قیمتی رسمی» بیش از گذشته خودنمایی می‌کند، مخصوصا در شرایطی که حجم معاملات و حجم عرضه‌ها در بورس کالا مجددا محدود شده است؛ در گذشته هم عنوان شد که اگر بازار مایل به کاهش قیمت‌هاست این افت نرخ باید از بورس کالا آغاز شود و دقیقا هم شاهد همین رویکرد بودیم؛ یعنی با کاهش حجم معاملات بورس کالا پتانسیلی برای کاهش قیمت‌ها از بستر بورس به بازار مخابره نشد!! یعنی اگر با #عرضه گسترده کالا در بورس کالا روبه‌رو‌ بودیم پتانسیل‌های #افت نرخ بیش از چیزی که به نظر می‌رسد خودنمایی می‌کرد “…..
👇

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3456555