پیام تبریک سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران خطاب به دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت :

🌺جناب آقای دکتر رحمانی قبول این مسولییت سنگین در وزارت صمت که در واقع به اندازه چهار وزارت خانه است را به شما تبریک گفته و تقاضا مندیم از تجارب تشکل ها و سندیکاهای با تجربه ی بخش خصوصی استفاده کنید.

آنها مشاوران و کارشناسان امین و خبیر شما هستند.