آمار معاملات محصولات فولاد مبارکه ۹۷/۰۸/۰۷

ورق گرم B :
تقاضا:  ۱۴۱۳۵۰تن
عرضه:  ۹۱۳۰۰تن
عرضه حدود ۶۴ درصد از تقاضای ثبت شده انجام شد و با ۱۳ درصد افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه معادل ۵۲۹۶ ریال ثبت شد.

قیمت میانگین:  ۴۴۶۶۵ریال
قیمت پایه: ۳۹۳۶۹ ریال
افزایش قیمت ۱۳درصد

#متال_بولتن قیمت ورق گرم کاهشی
#بورس_کالای_ایران مورخ ۷-۸-۹۷  قیمت پایه ورق گرم افزایشی