. کارشناس بررسی اقتصادی سندیکای لوله وپروفیل فولادی عباس هنجنی باقری

باز هم  گرانی در بورس کالای ایران تا ۵۲ درصد!!!

آمار معاملات محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا مورخ ۹۷/۰۸/۱۴

ورق گرم B :
تقاضا:  ۸۹۲۱۰تن
عرضه:  ۷۱۰۶۰تن
قیمت میانگین:  ۴۵۷۸۰ریال
🔅🔅افزایش قیمت ۴۱۹۲ریال
۱۰.۰۸درصد افزایش

ورق گرم C:
تقاضا:  ۱۸۷۰۰تن
عرضه:  ۱۴۸۵۰تن
به قیمت میانگین:   ۳۸۰۳۸ریال
⛔️افزایش قیمت ۷۲۴۴ریال
۲۳.۵۲ درصد افزایش

ورق سرد B:
تقاضا:  ۱۹۵۰۰تن
عرضه:  ۱۳۰۰۰تن
⛔️به قیمت میانگین:   ۵۴۳۲۹ریال
افزایش قیمت ۱۵۳۲۹ ریال
۳۹.۳۱درصد افزایش

ورق گالوانیزه
تقاضا:۷۵۵۰تن
عرضه:۴۳۰۰تن
قیمت میانگین:۷۵۹۰۹ریال
⛔️افزایش قیمت ۲۴۶۶۵ریال
⛔️۴۸.۱۳ درصد افزایش

ورق قلع اندود:
تقاضا:  ۳۰۵۰تن
عرضه:  ۲۳۰۰تن
به قیمت میانگین:   ۱۰۴۲۶۳ریال
⛔️فزایش قیمت ۳۵۷۳۲ ریال
⭕️۵۲.۱۴درصد افزایش

⭕️آیا برای گرانی های رسمی پایانی نیست؟!


 

▪️جدیدترین نرخ برخی از محصولات فولادی مطابق با گزارش پلاتس

دریای سیاه :
– ورق کلاف گرم فی ۴۹۵ دلار/تن فوب
– شمش فولادی فی ۴۵۰ دلار/تن فوب