وزارت صنعت معدن تجارت، گروه ملی صنعتی فولاد ایران را از فروش محصولات تولیدی خود در بورس معاف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه ملی صنعتی فولاد ایران، وزارت صنعت معدن تجارت ساعاتی پیش گروه ملی صنعتی فولاد ایران را از فروش محصولات تولیدی خود در بورس معاف کرد.

بدین ترتیب از این تاریخ، گروه ملی صنعتی فولاد می تواند محصولات خود را به صورت آزاد به فروش برساند.

لینک خبر در خبرگزاری مهر