🔺«طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران – بخش‌های اقتصادی» به سفارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، با مدیریت حمید آذرمند و با مشارکت یک تیم پژوهشی، طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اجرا شد.

🔺این طرح، بخشی از یک مجموعه بزرگتر بنام طرح جامع اقتصاد ایران است. هدف و تمرکز اصلی مطالعه، شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران، آسیب‌شناسی سیاست‌ها و بررسی چالش‌ها و مسائل اصلی هر یک از بخش‌ها و در نهایت ارائه راهکارها و توصیه‌های سیاستی به منظور رفع چالش‌ها و مشکلات بخش‌های اقتصادی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا در یک افق میان‌مدت بوده است.

🔺در این مجموعه، بخش‌های اقتصادی به تفکیک کشاورزی، صنعت، مسکن و مستغلات، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و گردشگری، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

🔺تلاش شده است با وجود گستردگی مباحث، نتایجی سازگار و یکپارچه و قابل استفاده در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور ارائه شود. نتایج این طرح می‌تواند مورد استفاده دستگاه‌‌های اجرایی و سیاستگذاری کشور و همچنین پژوهشگران حوزه اقتصاد ایران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد قرار بگیرد.

👈 گزارش نهایی این طرح در ۸ جلد توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده است. از طریق لینک زیر امکان دسترسی به گزارش‌های تفصیلی طرح وجود دارد و می‌توان متن کامل گزارش در ۸ جلد به علاوه خلاصه مدیریتی را دانلود و دریافت کرد:
https://www.imps.ac.ir/index.aspx?stid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=2419