در این دیدار سیف تاکید کرد  با توجه به تثبیت جایگاه اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی و قدرت گیری تشکل ها ی کسب و کار به نمایندگی از صنایع؛ فعالان اقتصادی از جمله سندیکای لوله و پروفیل توانسته اند منافع صنفی و اقتصادی خود را در قالب منافع ملی تعریف کرده و حداقل در حد مشاور در کنار سیاست گذاران و تصمیم سازان کلان کشور جای گیرند.
در این دیدار احمد پزنده از زحمات اقای ابویی تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود درحد توان در مسیر اثر بخشی بیشتر اتاق ایران بر مبنای قانون پیگیر مسایل صنعت باشند.
کاوه نیز ضمن تشکر از زحمات معاونت تشکل ها؛  کمک بیشتر آن معاونت به سندیکا را خواهان شد.

 


✴️دیدار نادر سیف معاون تشکل های اتاق ایران با نماینده ی سندیکا در هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران.