🔸 مهدی ملک ثابت، نائب رئیس  هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

✅قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به خوبی تدوین شده است و بارها در جلسات مختلف توسط هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل درخواست اجرای صحیح آن شده است.
قانون بهبود محیط کسب و کار برای اجرا مشکل خاصی ندارد تنها نیازمند همت و اراده لازم می باشد.