نمودار ۱۲۸✅بهای واحد صادراتی محصولات زنجیره آهن و فولاد در مهر ماه ۱۳۹۷