نمودار ۱۲۴ 🅾️
بازارهای مهم صادراتی فولاد چین
شرق آسیا مهمترین بازار و کره جنوبی، وبتنام و فیلیپین مهمترین کشورها