۱۸۶۲۸

معرفی نمایندگان سندیکا جهت کمیته ظرفیت سنجی به فولاد مبارکه
آقایان مهندسین کیان حقیقی و سید محمود باقری شبستری

 

 

معرفی نمایندگان فولاد مبارکه در کمیته ظرفیت سنجی کارخانجات لوله و پروفیل فولادی

آقایان امیر افلاکی و مهران قربانی